در این بخش شما می‌توانید فهرست و اطلاعاتی در مورد آسیب‌هایی که توسط نرم‌افزار قابل شناسایی هستند را مشاهده نمایید.
شدت خطر
نام آسیب
نوع
تاریخ شناسایی
پایین
تروجان
1393/09/04
پایین
تروجان
1393/08/29
پایین
تروجان
1393/08/23
پایین
تروجان
1393/08/19
پایین
تروجان
1393/08/16
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/08/06
پایین
تروجان
1393/07/18
پایین
تروجان
1393/07/18
پایین
تروجان
1393/07/18
پایین
تروجان
1393/07/13
پایین
تروجان
1393/07/08
پایین
تروجان
1393/07/03
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/16
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/16
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/16
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/13
متوسط
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
متوسط
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
ابزار تبلیغاتی مزاحم
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
متوسط
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
بالا
نرم افزار ناخواسته
1393/03/09
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/08
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/08
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/08
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/08
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/08
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/08
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/08
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/07
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
پایین
نرم افزار ناخواسته
1393/03/06
صفحات: 12345678910

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به شرکت پویش‌پرداز می‌باشد